Nowy cennik wody pitnej

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie informuje, że została podpisana nowa umowa na sukcesywne dostawy wody pitnej,
nr DAG/2310/1/2017 z dnia 27.01.2017 r.

W związku z powyższym od dnia 01.02.2017 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce krok po kroku).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone