Przejdź do treści

O nas

Dział Administracyjno-Gospodarczy dba o właściwe utrzymanie, należyte działanie i wykorzystanie obiektów Uczelni. Ponadto przygotowuje i nadzoruje projekty umów na dostawy i usługi.

Dział Administracyjno–Gospodarczy

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego:
mgr Mateusz Szlosek | m.szlosek@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 20,
tel. kom. 500-151-198,
tel.22 561 90 06, wew. 406

Zastępca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego:
Kampus Wóycickiego
mgr Lucyna Łożyńska | l.lozynska@uksw.edu.pl
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 21, pok. 118,
tel. kom. 502-453-354,
tel. 22 569 96 49, wew. 649