Przejdź do treści

Stanowisko ds. administracyjnych

Anna Skierniewska

a.skierniewska@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 89 15 wew. 315

Prowadzenie spraw dotyczących obsługi administracyjnej w zakresie:

 • obsługi kancelaryjnej DAG,
 • nabywania i zbywania nieruchomości przez UKSW oraz realizacji zawartych umów,
 • ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. 

Stanowiska ds. ekonomicznych i zamówień publicznych

Agnieszka Raczkiewicz

a.raczkiewicz@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 30
tel. 22 561 88 69 wew. 269

Adrian Żółciński

a.zolcinski@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 30
tel. 22 380 43 31 wew. 471

Mariola Duczek

m.duczek@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 30
tel. 22 561 88 86 wew. 286

Prowadzenie spraw dotyczących:

 • zamówień i zapotrzebowań na zakup towarów i usług, współpracy z DZP, kontrolowania i koordynacji procesu wdrażania przez DAG zamówień na zakup towarów,
 • przygotowywania projektów rocznych planów zamówień na dostawy i usługi,
 • przygotowywania projektów umów na dostawy i usługi świadczone w obiektach i na terenie UKSW oraz nadzoru nad procesami ich zawierania jak również realizacji od strony formalno-prawnej,
 • przygotowywania dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • napraw oraz likwidacji szkód mienia ruchomego UKSW,
 • ubezpieczeń majątkowych i likwidacji szkód,
 • przydzielania odzieży roboczej pracownikom UKSW.

Danuta Zaremba

d.zaremba@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 88 88 wew. 288

Prowadzenie spraw dotyczących:

 • gospodarowania zasobami lokalowymi i udostępniania powierzchni UKSW podmiotom zewnętrznym, a także rozliczanie należności z tytułu najmu
 • umów najmu i podnajmu, rozliczanie należności
 • kwestii finansowych, wystawiania faktur i not

Magdalena Bienias

m.bienias@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 89 22 wew. 322

Prowadzenie spraw dotyczących:

 • sprawozdań i kalkulacji kosztów,
 • weryfikacji i rozliczania faktur za zakup towarów i usług dla potrzeb UKSW,
 • wystawiania faktur i not z tytułu należności dla UKSW w zakresie eksploatacji obiektów i wyposażenia.

Monika Raczkiewicz-Sumiła

m.raczkiewicz-sumila@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 28
tel. 22 561 90 26 wew. 426

Prowadzenie spraw dotyczących:

 • budżetu oraz weryfikacji pod kątem dostępności,
 • przygotowywania projektów rocznych planów zamówień na dostawy i usługi,
 • ewidencji zapotrzebowań, bilansowanie kwot, kontrola zgodności,
 • administracji i aktualizacji strony internetowej DAG
 • centralny przydział sal
 • rezerwacja sal dydaktycznych i konferencyjnych
Wybierz interesującą Cię sekcję: