Przejdź do treści

Informacja o dofinansowaniu modernizacji systemu włamaniowego SSWiN w budynku 23 ze środków prewencyjnych PZU SA

Na podstawie umowy prewencyjnej nr 5344/2023/PZUSA/11/Katowice z dnia 15 listopada 2023 r., zawartej pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu włamaniowego sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w budynku 23.

Dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA mające na celu zapobieganie zdarzeniom oraz zmniejszenie strat powodowanych przez kradzież i rabunek w mieniu oraz ochronę mienia przed kradzieżami i uszkodzeniami w transporcie, zostało przeznaczone na modernizację systemu włamaniowego, przyczyniając się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

17 stycznia 2024