Przejdź do treści

Nowy cennik na środki czystości

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 07.11.2023 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.39.2023 na dostawę środków czystości.

W związku z powyższym od 07.11.2023 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce Krok po kroku oraz Cenniki).

27 listopada 2023