Przejdź do treści

Umowa w zakresie usług hotelowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Władz Uczelni oraz z wyczerpaniem kwoty umowy DZP.372.45.2021 w zakresie usług hotelowych, informujemy, że od dnia 13 września 2022 r. wszelkie rezerwacje noclegów krajowych i zagranicznych należy dokonywać we własnym zakresie (z zachowaniem obowiązujących procedur).

Zarządzenie nr 2/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informacja Nr 2/2022 Kwestora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości diet i ryczałtów z tytułu krajowej podroży służbowej

13 września 2022