Ograniczenie załatwiania spraw przez kontakt osobisty

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczna, stosując się do zaleceń GIS, ograniczamy załatwianie spraw poprzez kontakt osobisty.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku braku kontaktu z poszczególnymi pracownikami DAG, proszę kierować korespondencje na adres dag@uksw.edu.pl

Ograniczenie dostępu do Budynków UKSW

KOMUNIKAT!!!
Ograniczenie dostępu do budynków
Czytaj dalej»

Nowy cennik wody pitnej

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy informuje, że w dniu 30.01.2020 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.3.2020 na sukcesywne dostawy wody pitnej.Czytaj dalej»

Nowy cennik na dostawę tonerów

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 18.12.2019 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.37.2019 na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i drukarek. Czytaj dalej»

Nowy cennik na artykuły biurowe

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 18.12.2019 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.36.2019 na dostawę artykułów biurowych.Czytaj dalej»

Nowy cennik na usługi cateringowe

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 14.10.2019 r. została podpisana nowa umowa na świadczenie usług cateringowych nr DZP.372.97.2019.Czytaj dalej»

Centralny Wydruk – skanuj i drukuj na UKSW

Chcesz szybko wydrukować potrzebne Ci dokumenty? Masz przy sobie tylko telefon? Nic prostszego!

Od dnia 18 kwietnia 2017 roku w obu kampusach UKSW można korzystać z 18 urządzeń wielofunkcyjnych, które są obsługiwane przez urządzenia mobilne.Czytaj dalej»

Zwrot kaset/pojemników po zużytych tonerach

Szanowni Państwo,

w związku z kończąca się umową na dostawy tonerów, Dział Administracyjno - Gospodarczy prosi o zwrot kaset/pojemników po zużytych tonerach, odpowiednio:

- Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 3Czytaj dalej»

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone