Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na "Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki w budynku nr 23 UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3" za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: 

Agencja Zdrowia Sportu i Turystyki
"AMICUM" Nina Kinga Kozioł

ul. Kasztanowa 66B
34-325 Łodygowice Czytaj dalej»

Konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:
„Najem lokalu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki studenckiej w budynku UKSW   nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3”
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.
Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl  lub tel. 22 561 88 88
W załączeniu:Czytaj dalej»

Nowy cennik na dostawę tonerów

Dział Administracyjno- Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 26.06.2018 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.14.2018 na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i drukarek. 

W związku z powyższym od dnia 01.07.2018 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce krok po kroku).

Nowy cennik na usługi cateringowe

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 16.05.2018 r. została podpisana nowa umowa na świadczenie usług cateringowych nr DZP.372.20.2018.

W związku z powyższym od dnia 16.05.2018 r. obowiązuje nowy cennik oraz wzór zamówienia na usługę cateringową, które są dostępne na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce krok po kroku).

Nowy cennik wody pitnej

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie informuje, że została podpisana nowa umowa na sukcesywne dostawy wody pitnej,
nr DAG.2310.2.2018 w dniu 30.01.2018 r.
Czytaj dalej»

Nowe cenniki na środki czystości i artykuły biurowe

Zmiana wysokości kaucji zwrotnej za pilota do szlabanu parkingowego oraz wprowadzenie nowego wniosku parkingowego

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2017 Rektora UKSW z dn. 14.11.2017, zmianie ulega wysokość kaucji zwrotnej stanowiącej zabezpieczenie na wypadek zgubienia lub zniszczenia pilota do szlabanu parkingowego. Czytaj dalej»

Centralny Wydruk – skanuj i drukuj na UKSW

Chcesz szybko wydrukować potrzebne Ci dokumenty? Masz przy sobie tylko telefon? Nic prostszego!

Od dnia 18 kwietnia 2017 roku w obu kampusach UKSW można korzystać z 18 urządzeń wielofunkcyjnych, które są obsługiwane przez urządzenia mobilne.Czytaj dalej»

Zwrot kaset/pojemników po zużytych tonerach

Szanowni Państwo,

w związku z kończąca się umową na dostawy tonerów, Dział Administracyjno - Gospodarczy prosi o zwrot kaset/pojemników po zużytych tonerach, odpowiednio:

- Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 3

- Kampus Wóycickiego, Budynek 21, pok. 020

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone