Nowy cennik na usługi cateringowe

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 14.10.2019 r. została podpisana nowa umowa na świadczenie usług cateringowych nr DZP.372.97.2019.Czytaj dalej»

Nowy cennik wody pitnej

Szanowni Państwo,Czytaj dalej»

Nowy cennik na artykuły biurowe

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 17.12.2018 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.37.2018 na dostawę artykułów biurowych.

W związku z powyższym od 01.01.2019 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce krok po kroku oraz cenniki).

Nowy cennik na dostawę tonerów

Dział Administracyjno- Gospodarczy uprzejmie informuje, że w dniu 26.06.2018 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.14.2018 na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i drukarek. 

W związku z powyższym od dnia 01.07.2018 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce krok po kroku).

Zmiana wysokości kaucji zwrotnej za pilota do szlabanu parkingowego oraz wprowadzenie nowego wniosku parkingowego

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2017 Rektora UKSW z dn. 14.11.2017, zmianie ulega wysokość kaucji zwrotnej stanowiącej zabezpieczenie na wypadek zgubienia lub zniszczenia pilota do szlabanu parkingowego. Czytaj dalej»

Centralny Wydruk – skanuj i drukuj na UKSW

Chcesz szybko wydrukować potrzebne Ci dokumenty? Masz przy sobie tylko telefon? Nic prostszego!

Od dnia 18 kwietnia 2017 roku w obu kampusach UKSW można korzystać z 18 urządzeń wielofunkcyjnych, które są obsługiwane przez urządzenia mobilne.Czytaj dalej»

Zwrot kaset/pojemników po zużytych tonerach

Szanowni Państwo,

w związku z kończąca się umową na dostawy tonerów, Dział Administracyjno - Gospodarczy prosi o zwrot kaset/pojemników po zużytych tonerach, odpowiednio:

- Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. 3

- Kampus Wóycickiego, Budynek 21, pok. 020

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone