Rezerwacja sal dydaktycznych i konferencyjnych

Rezerwacja sal konferencyjnych dla podmiotów zewnętrznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań biznesowych, warsztatów lub kursów.

W celu rezerwacji sal konferencyjnych oraz dydaktycznych należy:

1) zapoznać się z cennikiem opłat,
2) wypełnić elektroniczny formularz o udostępnienie lokalu/powierzchni w obiektach UKSW,

 

Osoby do kontaktu:

  •     Kampus Dewajtis

rezerwacja sal:
   Dorota Stefańska, Nowy Gmach, pok. 31,e-mail: d.stefanska@uksw.edu.pl, tel. kom. 512-314-837, tel. 22-561 89 32, wew. 332,

rezerwacja sal i rozliczanie należności:
   Danuta Zaremba, Stary Gmach, pok. 28, e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl, tel. 22 561 88 88,             wew. 288

  •     Kampus Wóycickiego

rezerwacja sal:
   Edyta Nowakowska
, Budynek nr 21, pok. 020, e-mail:  e.nowakowska@uksw.edu.pl,                    tel. kom. 507-098 -541, tel. 22-569 96 60, wew. 660

lub pocztą na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
z dopiskiem: pokój nr 28

Decyzja Kanclerza UKSW nr 6/2022 z dnia 24.01.2022 roku w sprawie udostępnienia jednostkom organizacyjnym sal komputerowych, laboratoryjnych oraz konferencyjnych w obiektach UKSW na semestr letni 2021/2022

Załącznik nr 1 do Decyzji 6/2022 Kanclerza UKSW z dnia 24 stycznia 2022 r.

 

System rezerwacji sal (SRS)

Podgląd zajętości sal

Cennik opłat za udostepnienie obiektów UKSW

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone