Nowy Gmach - poziom 1

Poziom -2 | Poziom -1 | Poziom 0

Sale dydaktyczne


 • sala 406 - 39 miejsc
 • sala 405 - 82 miejsca
 • sala 407 - 24 miejsca
 • sala 408 - 86 miejsc
 • sala 409 - 42 miejsca
 • sala 410 - 49 miejsc
 • sala 410A - 49 miejsc
 • sala 417 - 29 miejsc
 • sala 419 - 22 miejsca
 • sala 420 - 26 miejsc
 • sala 421 - 60 miejsc

Inne

 • 401, 401A - Sala Senacka

Jedostki organizacyjne

 • pok. 413 - Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • pok. 414, 416 - Biuro Organizacyjne

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone