Budynek 4

Sale dydaktyczne

 • sala wykładowa 401 - 30 miejsc
 • sala wykładowa 402 - 24 miejsca
 • sala wykładowa 403 - 24 miejsca
 • sala wykładowa 404 - 30 miejsc

Jednostki Organizacyjne

 • pok. 407 - Archiwum Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
 • pok. 413 - Dział Administracyjno - Gospodarczy (pom. socjalne)
 • pok. 415 - Pokój lektorów Studium Języków Obcych
 • pok. 416 - Kierownik Studium Języków Obcych
 • pok. 417 - Z-ca Kierownika Działu Administracyjno- Gospodarczego
 • pok. 418 - Sekretariat Studium Języków Obcych
 • pok. 419 - Pokój lektorów Studium Języków Obcych

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone