Budynek 17

Sale dydaktyczne


 • sala 1742 - 42 miejsca
 • sala 1743 - 43 miejsca
 • sala 1744 - 95 miejsc
 • sala 1761 - 40 miejsc
 • sala 1762 - 41 miejsc
 • sala 1763 - 43 miejsca
 • sala 1764 - 95 miejsc
 

Jednostki Organizacyjne

 • pok. 1704 - Katedra Amerykanistyki
 • pok. 1704A – Katedra Europeistyki
 • pok. 1705A – Dziekanat Stosunków Międzynarodowych
 • pok. 1705B - Księgowość
 • pok. 1706 - Czytelnie Wydziału Prawa i Administracji
 • pok. 1707 - Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
 • pok. 1708 - Sekretariat
 • pok. 1708A - Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
 • pok. 1715 – Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce
 • pok. 1716 – Katedra Prawa Rzymskiego
 • pok. 1717A – Dziekanat Administracji Niestacjonarnej
 • pok. 1717B – Dziekanat Administracji Stacjonarnej
 • pok. 1718 – Dziekanat Prawa Stacjonarnego
 • pok. 1719 – Dziekanat Prawa Niestacjonarnego
 • pok. 1720 – Katedra Postępowania Karnego
 • pok. 1721 – Katedra Prawa Karnego
 • pok. 1722 – Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 • pok 1723 - Gabinet Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
 • pok. 1724 – Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji
 • pok. 1725 - Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji
 • pok. 1726 - Katedra Postępowania Karnego
 • pok. 1727 – Gabinet Prodziekana
 • pok. 1728 – Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej
 • pok. 1731 – Gabinet Prodziekana
 • pok. 1732 - Katedra Prawa Rzymskiego
 • pok. 1733 – Gabinet Prodziekana
 • pok. 1734 - Katedra Postępowania Administracyjnego
 • pok. 1735 - Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • pok. 1736 - Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej
 • pok. 1737 – Katedra Prawa Administracyjnego
 • pok. 1738 – Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii
 • pok. 1739 – Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego
 • pok. 1740 – Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska
 • pok. 1741A – Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych
 • pok. 1741B – Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych
 • pok. 1745 - Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • pok. 1746 – Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska
 • pok. 1751 - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
 • pok. 1752 - Katedra Prawa Informatycznego
 • pok. 1753 – Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • pok. 1754 – Katedra Prawa Administracyjnego
 • pok. 1755 – Katedra Prawa Gospodarczego i Prywatnego, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii
 • pok. 1756 - Katedra Prawa Informatycznego
 • pok. 1757 - Katedra Postępowania Cywilnego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katedra Logiki i Metodologii Nauk Prawnych
 • pok. 1758 – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • pok. 1759 – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • pok. 1760 – Katedra Prawa Pracy
 • pok. 1765 – Katedra Prawa Rolnego
 • pok. 1766 - Katedra Prawa Pracy
 • pok. 1771 - Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
 • pok. 1772 – Katedra Postępowania Cywilnego
 • pok. 1773 – Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich
 • pok. 1774 - Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii

Inne


 • Automat Xero

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone