Budynek 15

Sale dydaktyczne

 • sala komputerowa 1509 - 7 miejsc
 • sala wykładowa 1522 - 42 miejsca
 • sala wykładowa 1523 - 42 miejsca
 • sala wykładowa 1526 - 35 miejsc
 • sala wykładowa 1527 - 42 miejsca
 • sala komputerowa 1528 - 20 miejsc
 • sala wykładowa 1529 - 24 miejsca
 • sala wykładowa 1539 - 42 miejsca
 • sala wykładowa 1540 - 42 miejsca
 • sala wykładowa 1542 - 42 miejsca
 • sala wykładowa 1543 - 42 miejsca
 • pracownia artystyczna 1544 - 30 miejsc
 • sala wykładowa 1545 - 23 miejsca
 • sala wykładowa 1555 - 41 miejsc
 • sala wykładowa 1556 - 42 miejsca
 • sala konferencyjna 1558 - Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych - 34 miejsca
 • sala wykładowa 1559 - 155 miejsc

Jednostki Organizacyjne

 • pok. 1503 - Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • pok. 1504 - Katedra Pedagogiki Specjalnej
 • pok. 1505 - Katedra Pedagogiki Społecznej
 • pok. 1506 - Dziekanat Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • pok. 1507 - Sekretariat Prodziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • pok. 1507A - Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • pok. 1508 - Kierownik Dziekanatu oraz Sekretariat Dziekana Wydziału                       Nauk Pedagogicznych
 • pok. 1508A - Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • pok. 1510 - Biblioteka i Czytelnia Wydziału Nauk Pedagogicznych
 • pok. 1511 - Dział Administracyjno-Gospodarczy - Administrator
 • pok. 1513 - Dział Administracyjno - Gospodarczy- Woźne
 • pok. 1517 - Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty
 • pok. 1518 - Katedra Psychopedagogiki
 • pok. 1534 - Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
 • pok. 1535 - Katedra Podstaw Pedagogiki Ogólnej
 • pok. 1550 - Zakład Pedagogiki Przedszkolenej i Wczesnoszkolnej
 • pok. 1551 - Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
 • pok. 1557 - Redakcja Forum Pedagogicznego

Inne

 • Automat Xero

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone