Budynek 14

Sale dydaktyczne

 • sala konferencyjna 1402
 • sala wykładowa 1421 - 32 miejsca
 • sala wykładowa 1422 - 32 miejsca
 • sala wykładowa1423 - 32 miejsca
 • sala wykładowa 1424 - 32 miejsca
 • sala komputerowa 1425 - 102 miejsca
 • sala wykładowa 1436 - 32 miejsca
 • sala wykładowa 1437 - 32 miejsca
 • sala wykładowa 1438 - 32 miejsca
 • sala wykładowa 1439 - 32 miesjca
 • sala wykładowa 1440 - 102 miejsca
 • sala wykładowa 1454 - 160 miejsc

Jednostki Organizacyjne

 • pok. 1401 - Sekretariat Dyrektora Instytutu Psychologii
 • pok. 1401A - Kierownik Studiów Niestacjonarnych Instytutu Psychologii
 • pok. 1401B - Dyrektor Instytutu Psychologii
 • pok. 1403 - Dział Administracyjno-Gospodarczy - Administrator
 • pok. 1406 - Katedra Psychologii Ogólnej
 • pok. 1407 - Sekretariat Studiów Niestacjonarnych Instytutu Psychologii
 • pok. 1408 - Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka
 • pok. 1409 - Czytelnia Instytutu Psychologii
 • pok. 1409A - Pracownia Metod Diagnostycznych
 • pok. 1410 - Katedra Metodologii Badań Psychologicznych
 • pok. 1411, 1412 - Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością
 • pok. 1417 - Katedra Psychologii Religii
 • pok. 1418 - Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji
 • pok. 1419 - Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny
 • pok. 1420 - Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
 • pok. 1426 - Sekretariat Studiów Podyplomowych Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień
 • pok. 1427 - Koło Naukowe Studiów Psychologii
 • pok. 1432 - Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej
 • pok. 1433 - Katedra Psychologii Społecznej
 • pok. 1434 - Katedra Psychologii Klinicznej
 • pok. 1435 - Katedra Psychologii Zdrowia
 • pok. 1441 - Sekretariat Studiów Doktoranckich
 • pok. 1442 - Zakład Psychoterapii
 • pok. 1447 - Pracowania Psychodiagnostyki
 • pok. 1448 - Katedra Psychologii Pracy i Stresu
 • pok. 1450 - Pracownia Psychologii Eksperymentalnej - 8 miejsc
 • pok. 1451 - Laboratorium Komputerowe Instytutu Psychologii - 19 miejsc
 • pok. 1452 - Katedra Psychologii Osobowości
 • pok. 1453 - Pracownia Metodologii Badań i Analizy Danych - 10 miejsc

Inne

 • Automat Xero

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone