Zamawianie drobnego wyposażenia, materiałów i usług oraz artykułów spożywczych do kwoty jednostkowej 500 zł

W celu zamówienia drobnego wyposażenia, materiałów i usług  oraz artykułów spożywczych do kwoty jednostkowej 500 zł należy:

1. Wypełnić zapotrzebowanie - wzór, druk zapotrzebowania.

    MPK – nazwa jednostki

    Źródło finansowania – niezbędne do wypełnienia

2. Uzyskać podpis kierownika jednostki składającej zapotrzebowanie.

3. Wypełnione zapotrzebowanie złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w:

  • Kampus Dewajtis - Stary Budynek, pok. 31.

4. Dział Administracyjno-Gospodarczy weryfikuje zapotrzebowanie pod kątem realizacji zamówienia z zasobów DAG oraz pod kątem możliwości zakupu w ramach zatwierdzonych wniosków ramowych lub zawartych umów – w przypadku konieczności zakupu i przekazuje dokumenty do zatwierdzenia (Kanclerz, Kwestor).

5. Na podstawie zatwierdzonego zapotrzebowania DAG wydaje wyposażenia, materiałów lub składa zlecenie na zakup.

6. W przypadku braku zatwierdzonych wniosków ramowych lub umów Dział Administracyjno-Gospodarczy informuje jednostkę składającą zapotrzebowanie, iż powinna złożyć Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych.

 

Uwaga:

Kierownik jednostki składającej zapotrzebowanie określa źródło finansowania.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone