Zamawianie materiałów biurowych, środków czystości

W celu zamówienia materiałów biurowych, środków czystości należy:

1. Wypełnić zamówienie według cennika w zakładce Cenniki - wzór, druk zamówienia.

2. Uzyskać podpis kierownika jednostki.

3. Wypełnione zamówienie złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w:

  • Kampus Dewajtis - Stary Budynek, pok. 17.

4. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Kanclerza i Kwestora, materiały zostaną dostarczone do wskazanego w zamówieniu miejsca.

5. Potwierdzić pisemnie odbiór materiałów.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone