Zamawianie usługi cateringowej

Zamawianie usługi cateringowej:

Uwaga: menu wraz z łączna kwotą realizacji usługi cateringowej oraz niezbędne informacje muszą być przesłane do pracownika Działu Administracyjno – Gospodarczego najpóźniej na siedem dni roboczych przed planowanym terminem imprezy okolicznościowej

W celu zamówienia usługi cateringowej należy:

1.     Osoba zainteresowana ustala z przedstawicielem firmy świadczącej usługi cateringowej dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie menu według cennika, który znajduje się  w zakładce Cenniki  oraz wszelkie informacje niezbędne do realizacji usługi cateringowej czyli: termin i godzinę rozpoczęcia świadczenia usługi, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, miejsce realizacji usługi (sala), wymaganą liczbę kelnerów.

Kontakt do przedstawiciela firmy:  p. Wiesław Człowiński tel. 501 677 620, e-mail: catering.slodycz@wp.pl

2.      Ustalone i potwierdzone przez kierownika jednostki zamawiającej menu (wzór zamówienia)  wraz z łączną kwotą realizacji usługi, ustalone informacje niezbędne do realizacji usługi cateringowej oraz wskazanie osoby do kontaktu ze strony jednostki zamawiającej należy przesłać do pracownika Działu Administracyjno – Gospodarczego celem przygotowania zamówienia: Agnieszka Gregorczyk tel. 22 561 89 66, e-mail: a.gregorczyk@uksw.edu.pl.

3.      Pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego sprawdza dostępność kwoty z umowy do realizacji określonej usługi.

4.      Pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego po  potwierdzeniu dostępności kwoty do realizacji danej usługi cateringowej przygotowuje zamówienie na podstawie przesłanego i potwierdzonego menu wraz z ustalonymi informacjami, następnie przekazuje przygotowane zamówienie do podpisu przez Kanclerza.

5.      Po uzyskaniu podpisu Kanclerza zamówienie wysyłane zostaje do firmy realizującej usługę cateringową (zamówienie zostaje przesłane na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu ze strony jednostki organizacyjnej) oraz administratorem obiektu, w którym odbywa się poczęstunek.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone