Sekcja gospodarcza

Sekcja eksploatacji obiektów | Sekcja administracyjno-ekonomiczna

Prowadzenie spraw dotyczących:
 - realizacji drobnych zakupów bieżących materiałów i wyposażenia,
 - zamawiania i ewidencji pieczęci,
 - realizacji potrzeb UKSW w zakresie transportu i przewozów autokarowych oraz ubezpieczeń
   uczestników w czasie przejazdu.

mgr inż. Agnieszka Gregorczyk | a.gregorczyk@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 17
tel. 22 561 89 66 wew. 366

mgr Bożena Pałdyna | b.paldyna@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 17
tel. 22 561 88 80  wew. 280

 

Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania majątkiem ruchomym (meble, sprzęt AGD, drobne wyposażenie biurowe) w zakresie:
 - przemieszczenia i likwidacji składników majątku,
 - rozliczania pracowników z posiadanych składników majątku,
 - podpisywania kart obiegowych,
 - wydawania wyposażenia z magazynu.

inż. Monika Białołęcka-Pielat | m.bialolecka@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 17
tel. 22 561 89 44 wew. 344

mgr Jarosław Piestrak | j.piestrak@uksw.edu.pl
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 23, pok. 215
tel. 22 569 96 30 wew. 630

 

Prowadzenie spraw dotyczących:
 - zamówienia na dostawę artykułów biurowych
 - zamówienia na dostawę tonerów
 - zamówienia na dostawę wody

Stanisława Olech | s.olech@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 17
tel. 22 561 89 29 wew. 329

 

Kancelaria UKSW | k.ogolna@uksw.edu.pl
   Realizacja zadań w zakresie:
 - obsługi kancelaryjnej i pocztowej UKSW,
 - kolportażu prasy krajowej.

Teren Dewajtis

Dariusz Muszyński | d.muszynski@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 121
tel. 22 561 88 49 wew. 249

Maria Bogusz | m.bogusz@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 121
tel. 22 561 88 64 wew. 264

mgr Daniel Krawczyk | d.krawczyk@uksw.edu.pl
ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 121
tel. 22 561 88 02 wew. 202

Teren Wóycickiego

Bartłomiej Zaszewski | b.zaszewski@uksw.edu.pl
Lucyna Dunaj | l.dunaj@uksw.edu.pl
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 21, pok. 222
tel. 22 569 68 34 wew. 834

Kierowcy
Michał Jendrasik
tel kom. 515 088 349

Ryszard Ogrodnik
tel kom. 510 089 338

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone