Sekcja eksploatacji obiektów

Sekcja administracyjno-ekonomiczna | Sekcja gospodarcza

  • Administratorzy obiektów

Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania, funkcjonowania i eksploatacji obiektów, realizacja m.in. zadań z zakresu:
 - obsługi gospodarczej i wyposażenia obiektów i terenu,
 - stanu technicznego i funkcjonowania pomieszczeń i wyposażenia,
 - funkcjonowania usług zewnętrznych w obiektach (m.in. ochrona, sprzątanie, szatnia, bufety, itp.),
 - przygotowania obiektów i pomieszczeń do zajęć dydaktycznych, konferencji, uroczystości i akcji
   promocyjnych,
 - dostępu do pomieszczeń i obiektów,
 - udostępniania powierzchni w obiektach i na terenie,
 - dostępu i rezerwacji miejsc parkingowych.

  • Teren Dewajtis

mgr Dorota Stefańska | d.stefanska@uksw.edu.pl
Administrator budynków: Nowy Gmach, Łącznik,
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 31,
tel. kom. 512-314-837,
tel. 22-561 89 32, wew. 332

Lidia Forysiak | l.forysiak@uksw.edu.pl
Administrator budynków: Stary Gmach, domki 2, 3,  8,
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 31,

tel. kom. 506-022-841
tel. 22-561 89 19, wew. 319

Marek Jędrasik | m.jedrasik@uksw.edu.pl
Administrator terenu Dewajtis,
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. G-3,
tel. kom. 515-183-386,
tel. 22-561 90 26, wew. 426

  • Teren Wóycickiego

mgr Andrzej Szeler | a.szeler@uksw.edu.pl
Administrator budynków: 2, 5, 9, 16, 19 oraz terenu kampusu Wóycickiego

ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 21, pok. 020D
tel. kom. 500-071-450,
tel. 22-569 96 88, wew. 688

Tadeusz Niewęgłowski | t.nieweglowski@uksw.edu.pl
Administrator budynków: 4, 14, 17
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 14, pok. 1403,
tel. kom. 510-056-682,
tel. 22-569 96 05, wew. 605,

mgr Marzanna Załęcka | m.zalecka@uksw.edu.pl
Administrator budynków: 3, 12,15, bud. 20 (Kaplica)
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 15, pok. 1511,
tel. kom. 510 056 683,
tel. 22-569 97 08, wew. 708,

mgr inż. Przemysław Rojczyk | p.rojczyk@uksw.edu.pl
tel. kom. 506-789-429,
Administrator budynku nr 23,
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 23, pok. 217,
tel. 22-569 96 62, wew. 662

Jacek Gosławski | j.goslawski@uksw.edu.pl
Administrator budynków: 5A (Przedszkole),24 (CLNP), 25 (LPT)
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 23, pok. 217
tel. kom.  510-056 -681,

tel. 22-569 96 90, wew. 690

mgr Edyta Nowakowska | e.nowakowska@uksw.edu.pl
Administrator budynu nr 21
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 21, pok. 020
tel. kom.  507-098 -541,

tel. 22-569 96 60, wew. 660

Ośrodek w Kołobrzegu – ul. Arciszewskiego 24

Mirosława Szczublewska | m.szczublewska@uksw.edu.pl
Administrator Ośrodka,
tel. kom. 506-789-156

  • Konserwatorzy

Drobne naprawy w obiektach.
Leszek Pikora - tel. kom. 510-089-340,
Krzysztof Wójcik - tel. kom. 500-151-197,
Mariusz Forysiak

  • Pracownicy gospodarczy

Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i obsługi gospodarczej obiektów – wg dyspozycji administratorów obiektów i terenu.

  • Teren Dewajtis
                         

Iwona Szmagała
Marta Staszek
Marzena Rudecka
Krystyna Piotrowska
Agnieszka Wyderka


tel. 22 561 88 48
wew. 248

           

Dariusz Krześlak
Krzysztof Dawiczewski
Grzegorz Domański

tel. 22 561 88 55
wew. 255

 

 
  • Teren Wóycickiego
                   

Wanda Grześkiewicz
Małgorzata Dolata
Nina Dawiczewska
Maria Potocka
Bożena Rocka
Barbara Zaboklicka
Małgorzata Brodzik
Aldona Kotońska

         

Tomasz Adamczuk
Andrzej Cupryjak
Krzysztof Kurzawa
Jan Szydłowski

Dariusz Bogusz

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone