Rezerwacja sal dydaktycznych i konferencyjnych

Rezerwacja sal konferencyjnych dla podmiotów zewnętrznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań biznesowych, warsztatów lub kursów.

W celu rezerwacji sal konferencyjnych oraz dydaktycznych należy:

1) zapoznać się z cennikiem opłat,
2) wypełnić wniosek o udostępnienie lokalu/powierzchni w obiektach UKSW,
3) wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym u Administratora obiektu:

  •     Kampus Dewajtis

rezerwacja sal:
   Dorota Stefańska, Stary Gmach, pok. 024,e-mail: d.stefanska@uksw.edu.pl, tel. kom. 512-314-837, tel. 22-561 89 32, wew. 332,

rezerwacja sal i rozliczanie należności:
   Danuta Zaremba, Stary Gmach, pok. 028, e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl, tel. 22 561 88 88,     wew. 288

  •     Kampus Wóycickiego

rezerwacja sal:
   Edyta Nowakowska
, Budynek nr 21, pok. 020, e-mail:  e.nowakowska@uksw.edu.pl,                    tel. kom. 507-098 -541, tel. 22-569 96 60, wew. 660

lub pocztą na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
z dopiskiem: pokój nr 028

Decyzja nr 55/2016 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 05.08.2016 roku w sprawie udostępnienia jednostkom organizacyjnym sal dydaktycznych w obiektach UKSW i w obiektach wynajmowanych w roku akademickim 2016/17.

Wniosek o udostępnienie lokalu/powierzchni w obiektach UKSW

System rezerwacji sal (SRS)

Podgląd zajętości sal

Cennik opłat za udostepnienie obiektów UKSW

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone