Rezerwacja miejsca parkingowego / Rezygnacja z miejsca parkingowego

W celu rezerwacji miejsca parkingowego należy:

1. Zapoznać się z regulaminem oraz cennikiem: (cennik dla pracowników i studentów UKSW) (cennik dla podmiotów zewnętrznych).

2. Wypełnić wniosek o udostępnienie miejsca parkingowego – wniosek.

3. Wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale Administracyjno-Gospodarczym u Administratora obiektu:

  • Budynek 21, Kampus Wóycickiego – Edyta Nowakowska, Budynek 21, pok. 020; email: e.nowakowska@uksw.edu.pl
  • Budynek 23, Kampus Wóycickiego – Przemysław Rojczyk, Budynek 23, pok. 217;email: p.rojczyk@uksw.edu.pl
  • Parking, Kampus Dewajtis – Lidia Forysiak, Stary Gmach, pok. 31; emaili: l.forysiak@uksw.edu.pl

lub pocztą na adres:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

p. 31
 

4. Administrator przydzieli miejsce parkingowe i przekaże wniosek na stanowisko ds. rozliczeń w celu wyliczenia opłaty i wystawienia faktury.

5. Skan faktury zostanie wysłany na wskazany we wniosku e-mail w celu dokonania opłat, oryginał dokumentu będzie można odebrać osobiście w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, w pokoju nr 28, Stary Budynek, Kampus Dewajtis.

6. Z potwierdzeniem dokonanej wpłaty należy zgłosić się do Administratora budynku po odbiór pilota.

7. W przypadku przedłużenia rezerwacji należy złożyć kolejny wniosek w terminie 14 dni przed upływem terminu bieżącej rezerwacji.

8. W przypadku rezygnacji z miejsca parkingowego należy zwrócić pilota do Administratora obiektu (za pokwitowaniem).

9. Administrator obiektu sporządzi (protokół)  i przekaże kopię na stanowisko ds. rozliczeń.

10. Kaucja i ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone na konto wskazane w ww. protokole.

 

UWAGA:

1. Przy pierwszej rezerwacji pobierana jest kaucja zwrotna.

2. Należy zachować wszelkie dowody wpłat, a w szczególności dowód wpłaty kaucji za pilota oraz kopię protokołu zwrotu pilota.

3. W przypadku podmiotów zewnętrznych, osób spoza UKSW zawierana jest umowa najmu miejsca postojowego, według następującego wzoru

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone