Jak zapłacić za pobyt w Centrum Dialogu Międzynarodowego i Ekumenizmu w Kołobrzegu

Organizatorem pobytu w Kołobrzegu jest Miedzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW zlokalizowane w Domku nr 8 przy ul. Dewajtis 5

tel. 22 561 89 47, wew. 347

 1. Wypełnić wniosek o pobyt w Miedzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu w Kołobrzegu
  - WNIOSEK- dla osób niebędących pracownikami UKSW

                     -  WNIOSEK- dla pracowników UKSW, ubiegających się o dofinansowanie z ZFŚSUKSW

 1. Uzupełnić dane do wystawienia faktury i dołączyć do wniosku - FORMULARZ.
   
 2. Wniosek wysłać na adres email m.blawdziewicz@uksw.edu.pl lub złożyć w MCDMiM (Warszawa, ul. Dewajtis 5, domek nr 8) celem wyliczenia kosztu pobytu.
   
 3. Po dokonaniu rezerwacji wystawiona zostanie faktura.
   
 4. Skan faktury będzie wysłany na adres e-mail wskazany na Formularzu. Oryginał dokumentu będzie można odebrać osobiście w Dziale Administracyjno-Gospodarczym pok. 28, Stary Gmach, Kampus Dewajtis, tel. 22 561 89 15 (wew. 315) lub będzie nadesłany pocztą tradycyjną.
   

UWAGA:

 • Fakturowana jest jedynie opłata za pobyt i miejsce parkingowe. Opłatę klimatyczną należy wnieść na miejscu u Administratora obiektu w Kołobrzegu.
 • Przy płatności faktury należy zwrócić szczególną uwagę, aby dokonać przelewu na właściwe konto (wskazane na fakturze) oraz w terminie wskazanym na fakturze.
 • W tytule przelewu należy podać nr faktury oraz nazwisko wnioskodawcy.
 • Płatności należy dokonać po wystawieniu faktury, a zatem wniosek o pobyt winien być złożony co najmniej 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pobytu, celem wypelnienia stosownych procedur zezwalających na wniesienie opłaty przed rozpoczęciem wypoczynku w Kołobrzegu.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone