Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

W związku z zawarciem nowej umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. z  firmą EcoEuropa Energy Sp. z o. o. (nr 38-2263/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.), informujemy, że zmianie uległ cennik wywozu odpadów, worków i pojemników na odpady oraz nastąpiła zmiana osób do kontaktu.

Załączniki:

Instrukcja postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Wykaz osób do kontaktu ws. wywozu odpadów niebezpiecznych

Cennik wywozu odpadów, pojemników i worków na odpady

Wzór protokołu wewnętrznego przekazania odpadu