Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

W związku z zawarciem nowej umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. z  firmą EKO-TOP Sp. z o. o. (nr DAG.225.34.2017) z dnia 15 grudnia 2017 r., informujemy, że zmianie uległ cennik wywozu odpadów, worków i pojemników na odpady.

Załączniki:

Instrukcja postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Wykaz osób do kontaktu ws. wywozu odpadów niebezpiecznych

Cennik wywozu odpadów, pojemników i worków na odpady

Wzór protokołu wewnętrznego przekazania odpadu

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone