Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na „Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5"  w dniu 23 maja 2016 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę: Luna Jerzy Cacko.

 Czytaj dalej»

Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na „Najem lokalu w Budynku Nowego Gmachu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie  bufetu”  w dniu 23 maja 2016 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę: FPHU IZI SUPPORT Michał Izydorek vel Zydorek.

 Czytaj dalej»

Subskrybuje zawartość