Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na „Najem lokalu w Budynku Nowego Gmachu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie  bufetu”  w dniu 23 maja 2016 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę: FPHU IZI SUPPORT Michał Izydorek vel Zydorek.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:

Najem lokalu w Budynku Nowego Gmachu przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu”.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.

Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: p.cieslikowski@uksw.edu.pl lub

tel. 22 561 90 06

W załączeniu:

Opis przedmiotu zamówienia

 


 

ZałącznikRozmiar
Bufet- opis przedmiotu zamówienia.pdf312.04 KB