Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego naNajem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW nr 21 przy ul. Wóycickiego 1/3” za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę: "KOMA" Konstanty Marat.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:

Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW nr 21 przy ul. Wóycickiego 1/3.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.

Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl lub pod      nr telefonu 22 561 88 88

 

W załączeniu:

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 1

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone