Zmiana lokalizacji jednostek na terenie kampusu przy ul. Dewajtis 5

 

Budynek Rektoratu (część wyremontowana)
niski parter – wejście od strony tarasu przy budynku Łącznika
Centrum Systemów Informatycznych – pok. 1
Dział Administracyjno – Gospodarczy – pok. 2,3,9
Dział Techniczny – pok. 3
Dział Zamówień Publicznych – pok. 11, 12
wysoki parter – wejście przez Nowy Gmach i budynek Łącznika na poziomie 0 oraz od strony eremów przy windzie
Wydział Teologiczny – pok. 48, 49, 50, 52, 53, 59, 60
Wydział Prawa Kanonicznego – pok. 54, 55, 56, 57,58
I piętro – wejście przez Nowy Gmach i budynek Łącznika na poziomie 0 oraz od strony eremów przy windzie
Z-ca Kanclerza UKSW – pok. 81
Kwestor UKSW – pok. 82
Z-ca Kwestora UKSW – pok. 79
Dział Księgowości – pok. 65, 66, 76, 80
Dział Budżetowania i Kontrolingu – pok. 67, 68
Dział Finansowy – pok. 69, 70, 78
Dział Płac – pok. 71, 72, 73
Nowy Gmach
poziom -2
Biuro Informacji i Promocji – pok.119
Dział Administracyjno – Gospodarczy – pok. 117
Stanowisko ds. Inwentaryzacji – pok. 115
Dyrektor Biblioteki Głównej UKSW – pok.107, 108
poziom +1
Biuro Organizacyjne – pok. 414, 416
Dział Kształcenia – pok.406
Łącznik
poziom +1
Sekretariat Kanclerza i Kwestora – pok. 436
Biuro Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych – pok.431
poziom +2
Zespół Radców Prawnych – pok. 504, 505, 506, 507
Domek 12
Dział Kadr