Rozstrzygnięcie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na „Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5"  w dniu 23 maja 2016 roku za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę: Luna Jerzy Cacko.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:

Najem lokalu wraz z wyposażeniem w celu prowadzenia stołówki studenckiej w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.

Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: p.cieslikowski@uksw.edu.pllub tel. 22 561 90 06

 

W załączeniu:

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zmiana treści ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie nr 1

  

 

ZałącznikRozmiar
Stołówka- opis przedmiotu zamowienia.pdf325.86 KB
Załącznik nr 1_Wyp_stoł.pdf163.44 KB
zmiana tresci ogloszenia konkursowego.pdf200.33 KB
odpowiedź na pytanie nr 1.pdf37 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone