Nowy Gmach - poziom -2

Poziom -1 | Poziom 0 | Poziom 1

Sale dydaktyczne


  • sala 116, 116A - 88 miejsc

Jednostki Organizacyjne

  • pok. 107, 108 - Dyrektor Biblioteki Głównej UKSW
  • pok. 113, 117 - Wydział Nauk Humanistycznych
  • pok. 114 - Biblioteka Główna UKSW
  • pok. 115 - Stanowisko ds. Inwentaryzacji
  • pok. 121 - Dział Administracyjno-Gospodarczy - Kancelaria Ogólna

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone