O nas

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO–GOSPODARCZY

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego:
mgr inż. Małgorzata Wróblewska | mwroblewska@uksw.edu.pl,
ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 20,
tel. kom. 500-166-886,
tel. 22-561 88 69, wew. 269,


Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego: 
mgr Piotr Cieślikowski | p.cieslikowski@uksw.edu.pl

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 30,
tel. kom. 506-789-219,
tel. 22-561 90 06, wew. 406,

Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego:
Kampus Wóycickiego
mgr Lucyna Łożyńska | l.lozynska@uksw.edu.pl
ul. Wóycickiego 1/3, Budynek nr 4, pok. 417,
tel. kom. 502-453-354,
tel. 22-569 96 49, wew. 649

Sekcja eksploatacji obiektów

Sekcja administracyjno-ekonomiczna

Sekcja gospodarcza

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone