Kampus przy ul. Wóycickiego Budynek 2 Budynek 3 Budynek 4 Budynek 11 Budynek 12 Budynek 14 Budynek 15 Budynek 16 Budynek 17 Budynek 18 Budynek 19 Budynek 21 Budynek 23 budynek24 Kościół

Budynek 4

Sale dydaktyczne

  • sala wykładowa 401 - 30 miejsc
  • sala wykładowa 402 - 24 miejsca
  • sala wykładowa 403 - 24 miejsca
  • sala wykładowa 404 - 30 miejsc

Jednostki Organizacyjne

  • pok. 404, 404A - Niezależne Zrzeszenie Studentów
  • pok. 407 - Studium Wychowania Fizycznego
  • pok. 415 - Sekretariat Studium Języków Obcych
  • pok. 416 - Kierownik Studium Języków Obcych
  • pok. 417 - Samorząd Doktorantów UKSW
  • pok. 419 - Pokój lektorów Studium Języków Obcych

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone