Nowy cennik wody pitnej

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy informuje, że w dniu 31.01.2019 r. została podpisana nowa umowa nr DAG.2310.5.2019 na sukcesywne dostawy wody pitnej.

W związku z powyższym od dnia 01.02.2019 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny w zakładce - krok po kroku > cenniki.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone