Konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia stołówki studenckiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza konkurs na:
„Najem lokalu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki studenckiej w budynku UKSW   nr 23 przy ul. Wóycickiego 1/3”
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i wymaganiami konkursu.
Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres e-mail: d.zaremba@uksw.edu.pl  lub tel. 22 561 88 88
W załączeniu:
- Opis przedmiotu zamówienia
- Zalacznik nr 1
- Zalacznik nr 2

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone