Nowy cennik wody pitnej

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie informuje, że została podpisana nowa umowa na sukcesywne dostawy wody pitnej,
nr DAG.2310.2.2018 w dniu 30.01.2018 r.

W związku z powyższym od dnia 01.02.2018 r. obowiązuje nowy cennik, który jest dostępny na stronie dag.uksw.edu.pl (w zakładce krok po kroku).